พระราชวังโปตาลา Potala Palace

พระราชวังโปตาลา Potala Palace

“ตอนหน้าร้อนไม่เป็นแบบงี้หรอกขอรับ” เทนขว้างไกด์ชายหนุ่มอายุ 21 ปีจากดินแดนติดอยู่มถิ่นคนกล้าบอกหมู่คณะ ระหว่างที่รอเตือนให้ทุกคนเบาๆเดินขึ้นบันไดช้าๆ“ตอนหน้าร้อนมีเวลาดูวังเพียงแค่ชั่วโมงกว่าๆจำเป็นต้องรีบกว่านี้มากมาย ผมเคยพาลูกทัวร์สาวชาวสิงค์โปร์มากมา